Mina fotografier

 Värmalandsbruk

Släktbilder

Thor Agabus Mogren                               Karl-Fredrik i Norge                            Farfar och Gösta                                          Axel Mauritz Mogren

Karl-Fredrik hos sin syster i Kristiania                         Johan Flink med döttrarna Elsa, Anna och Gulli        Karl-Fredrik med Vesta och Annie