Gunnarskogs Bergstingslag


 Rikets Ständer stadgade 7 april 1762 att ett årligt Bergsting skall hållas i Gunnarsskog. Tinget har   mestadels hållits på Sälboda.


 Åldermän Gunnarskogs Bergstingslag;

  -1775 Nils Wennerström

  1775-1779 Erik Olofsson Kuse f. 1733-06-00 i Rinnefors, Boda (S), d. 1805-04-29 i Nordsjö, 

  1780-1787; Smeden Peter Olsson Uppvall (1721-1787)

  1779-1782. Olof Larsson Snopp s. 1735-04-08 i Torsby, Fryksände, d. ?, ålderman

  1782-1796 Adam Johansson Spångberg f. 1753-11-16 i Årås, Amnehärad, d. 1796-05-13 i Sälboda, 

  1789-1805 Smeden Jonas Persson Mogren (1735-1817)

  1815- Hammarsmeden Jonas Larsson Hult (Född: 1760-04-15 Övre Ullerud,Mölnbacka övre       bruk,Värmlands län. Död: 1843-08-28 Boda,Rinnefors,Värmlands län. 


 Ur Gunnarskogs bergstingsrätts dombok 27/5 1805, * 9: "

" Till Ålderman uti Hammarsmeds Embetet efter Jonas Mogren, som ifrån Åldermanskapet ärhållit afsked,   föreslogs Hammarsmeds Mästaren vid Brunsberg Jonas Larsson Hult. Och som det om honom intygas at Han   utom ricktig kännedom af sitt yrke, äfven skall föra et nycktert och anständigt lefverne, androm till Exempel   och efterrättelse. Ity blev Han till Hammarsmeds Ålderman uti Gunnarskogs District utnämnd och antagen.   Och har igrund af detta Constitutorial, at tjensten genast emottaga och bestrida intill nästa Bergsting,då   behörig fullmakt skall tilldelas och han sig sjelf vid Tinget bör infinna, för att aflägga både Domare- och   Åldermans Ed.


 Och kommer Han tills vidare under Mogrens lifstid at tjena för halfva Lönen eller 8 Schill. Banco utaf hvarje   Härd, jemte den extra aflöning hvarje Bruksegare honom nu beviljat, af 16 sk Banco per Härd eller   tillsammans Trettio Sex Schillingar Riksgälds för hvarje Härd, Hvaröfver detta Utdrag af Protocollet till bevis   och efterrättelse meddelas".


 För att bli åldersman krävdes att:

 "och som det om honom intygas at Han utom ricktig kännedom af sitt yrke, äfven skall föra et nycktert och   anständigt lefverne, androm till Exempel och efterrättelse.Då behörig fullmakt skall tilldelas och han sig sjelf   vid Tinget bör infinna, för att aflägga både Domare- och Åldermans Ed. ”